pas

לוח שנה עתים לבינה – קובץ דיגיטלי

15

לוח שנה “עתים לבינה” כולל שבעה עשר זמנים הלכתיים יומיים ושמונה זמנים שבועיים למנהג בני אשכנז וספרד ועוד מעלות רבות מאד!
ברכישת לוח דיגיטלי הינך זכאי להוריד 3 לוחות בקבצי PDF לערים ואופקים שונים לפי בחירתך.

הקבצים מיועדים לשימוש בצפיה במחשב ולהדפסת דפים בודדים בלבד לצורך פרטי.

 

דילוג לתוכן